Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 38 S (2010-2011), kap. 1560, 1561 og 4560, Innst. 114 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2010 Innst. 114 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen, enstemmig vedtatt endringer på statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (kapitlene Direktoratet for forvaltning og IKT og IKT-politikk)

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2010