Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 38 S (2010-2011), kap. 1, Innst. 136 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2010 Innst. 136 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en økning på inneværende års statsbudsjett, kapittel 1 H.M Kongen og H.M. Dronningen. Bevilgningen skal dekke nødvendige utgifter til installering av brannslukkingsanlegg ved Kongsseteren.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2010