Ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009-2014

Prop. 160 S (2009-2010), Innst. 22 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 20.10.2010 Innst. 22 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig godkjent regjeringens forslag til ny avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009 - 2014, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2009 - 2014 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norgs og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2010

   Behandlet i Stortinget: 28.10.2010