Representantforslag om behandling av asylsaker

Dokument 8:156 S (2009-2010), Innst. 73 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Elisabeth Vik Aspaker, Trond Helleland Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Forslag fra (H)
Innstilling avgitt 16.11.2010 Innst. 73 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Høyre om behandling av asylsaker. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 23.11.2010