Årsmelding fra EOS-utvalget for 2009

Dokument 18 (2009-2010), Innst. 265 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2010 Innst. 265 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen årsmelding fra EOS-utvalget. I årsmeldingen gjøres det rede for utvalgets arbeid i 2009, herunder inspeksjoner i Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Komiteen sier i sin innstilling at utvalgets arbeid er en forutsetning for at de såkalte hemmelige tjenester skal fungere etter hensikten og at de har tillit i befolkningen og i det politiske system.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2010