Representantforslag om økt bruk av bindende folkeavstemninger i Norge

Dokument 8:60 S (2009-2010), Innst. 325 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Anders Anundsen, Bård Hoksrud, Per-Willy Amundsen, Torkil Åmland Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for transport- og kommunikasjonskomiteen til uttalelse
Forslag fra (FrP)
Innstilling avgitt 04.06.2010 Innst. 325 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Bare representantene fra Fremskrittspartiet stemte for representantforslaget om økt bruk av bindende folkeavstemninger. Flertallet bifalt ikke representantforslaget blant annet fordi en ordning med folkeavstemninger gir lite helhetlige politiske løsninger.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2010