Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Statsforfatning

Her finner du de nyeste sakene om hovedtemaet statsforfatningen. For å finne eldre saker velg sakstype eller et av undertemaene.

H.M. Kong Harald forlater Stortinget etter den høytidelige åpningen i 2014. Foto: Stortinget/Sverre Chr. Jarild.
H.M. Kong Harald forlater Stortinget etter den høytidelige åpningen i 2014. Foto: Stortinget/Sverre Chr. Jarild.

Temaet omfatter saker om embetsutnevnelser, EOS-utvalget, Europautvalget, grunnlovsforslag, kabinettspørsmål, kongehuset, mistillitsforslag, oppløsningsrett, parlamentarisme, partistøtte, riksadvokaten, riksrett, Riksrevisjonen, Sivilombudsmannen, statsministeren, statsrådsprotokoller, Stortingets administrasjon, Stortingets ansvarskommisjon, Stortingets presidentskap, trontale m.m.

Saker og spørsmål fra Statsforfatning