Statsministerens redegjørelse om samarbeid for arbeid

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status