Representantforslag om en stortingsmelding om rammevilkår for små og mellomstore bedriften

Dokument 8:50 S (2009-2010), Innst. 225 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Per Sandberg, Torgeir Trældal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 29.04.2010 Innst. 225 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra FrP om å be regjeringen om å utarbeide en stortingsmelding om rammevilkårene for små og mellomstore bedrifter. Forslaget fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2010