Endringer i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap

Prop. 144 S (2009-2010), Innst. 372 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 16.06.2010 Innst. 372 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har den17. juni 2010 enstemmig vedtatt regjeringens forslag om endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap. Et forslag fra komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti om at Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge frem en sak om den økonomiske statusen for vernepliktige under og etter førstegangstjenesten, særlig sammenlignet med dem som ikke gjennomfører militær førstegangstjeneste, ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010