Representantforslag om en helhetlig avfallspolitikk

Dokument 8:40 S (2009-2010), Innst. 219 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Lødemel, Borghild Tenden, Henning Skumsvoll, John Thune, Ketil Solvik-Olsen, Nikolai Astrup, Oskar J. Grimstad, Siri A. Meling Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H), (FrP) og (V) Innstilling avgitt 29.04.2010 Innst. 219 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre om en helhetlig avfallspolitikk og fjerning av sluttbehandlingsavgiften for forbrenning av avfall. Forslaget fikk ikke tilslutning fra de tre regjeringspartiene, men ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2010