Representantforslag om innføring av obligatorisk dødsstedsundersøkelse ved alle tilfeller av plutselig og uventet spedbarnsdød

Dokument 8:28 S (2009-2010), Innst. 163 S (2009-2010) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Bent Høie, Elisabeth Vik Aspaker, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 02.03.2010 Innst. 163 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2010

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2010