Representantforslag om opptrapping av norsk klimapolitikk

Dokument 8:1 S (2009-2010), Innst. 69 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Trine Skei Grande Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 01.12.2009 Innst. 69 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2009