Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 115)

April 2020 (2)

 • Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.)

  Prop. 137 L (2018-2019), Innst. 215 L (2019-2020), Lovvedtak 82 (2019-2020)

  Endringar i bilansvarslova (verkeområde, ansvarsgrense mv.)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Vågslid, Lene
  Debattert: 22.04.2020
  Votert: 22.04.2020

  Lovsak | Lov
 • Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Prop. 130 L (2018-2019), Innst. 208 L (2019-2020), Lovvedtak 78 (2019-2020)

  Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)

  Departement: Barne- og familiedepartementet
  Saksordfører: Lossius, Jorunn Gleditsch
  Debattert: 14.04.2020
  Votert: 14.04.2020

  Lovsak | Lov

Mars 2020 (1)

 • Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

  Prop. 133 L (2018-2019), Innst. 207 L (2019-2020), Lovvedtak 65 (2019-2020)

  Endringer i tvisteloven (verdigrensene)

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Mehl, Emilie Enger
  Debattert: 31.03.2020
  Votert: 31.03.2020

  Lovsak | Lov

Februar 2020 (1)

Desember 2019 (10)

November 2019 (8)

 • Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)

  Prop. 129 L (2018-2019), Innst. 53 L (2019-2020), Lovvedtak 9 (2019-2020)

  Endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg)

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordfører: Njåstad, Helge André
  Debattert: 26.11.2019
  Votert: 27.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

  Prop. 135 L (2018-2019), Innst. 52 L (2019-2020), Lovvedtak 8 (2019-2020)

  Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)

  Departement: Nærings- og fiskeridepartementet
  Saksordfører: Løvaas, Kårstein Eidem
  Debattert: 26.11.2019
  Votert: 26.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen)

  Prop. 127 LS (2018-2019), Innst. 37 L (2019-2020), Lovvedtak 6 (2019-2020)

  Endringer i referanserenteloven mv. (gjennomføring av referanseverdiforordningen) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Hoksrud, Bård
  Debattert: 21.11.2019
  Votert: 21.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

  Prop. 128 L (2018-2019), Innst. 35 L (2019-2020), Lovvedtak 7 (2019-2020)

  Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Stokkebø, Aleksander
  Debattert: 21.11.2019
  Votert: 21.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Prop. 131 L (2018-2019), Innst. 27 L (2019-2020), Lovvedtak 5 (2019-2020)

  Lov om informasjonstilgang m.m. for Partnerdrapsutvalget

  Departement: Justis- og beredskapsdepartementet
  Saksordfører: Horne, Solveig
  Debattert: 12.11.2019
  Votert: 12.11.2019

  Lovsak | Lov
 • Representantforslag om å styrke kontantenes stilling

  Dokument 8:147 L (2018-2019), Innst. 25 L (2019-2020)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Per Olaf Lundteigen om å styrke kontantenes stilling

  Saksordfører: Soleim, Vetle Wang
  Debattert: 07.11.2019
  Votert: 07.11.2019

  Lovsak | Første behandling