Representantforslag om utsett slokking av FM-nettet

Dette dokument

  • Representantforslag 10 S (2016–2017)
  • Dato: 13.10.2016
  • Fra: Janne Sjelmo Nordås, Jenny Klinge, Anne Tingelstad Wøien og Heidi Greni
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget
13. oktober 2016

Janne Sjelmo Nordås

Jenny Klinge

Anne Tingelstad Wøien

Heidi Greni