Representantforslag om nasjonale regler som sikrer at elevers, studenters og læreres ansikter skal være fullt ut synlige i skoler og på universiteter og høyskoler

Til Stortinget
4. oktober 2016

Trond Giske

Marianne Aasen

Rasmus Hansson