Stortinget - Møte torsdag den 8. april 2021

Dato: 08.04.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 19.55.