Stortinget - Møte mandag den 8. juni 2020 *

Dato: 08.06.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 111 (2019–2020), jf. Innst. 315 L (2019–2020) og Prop. 88 L (2019–2020))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 6 [10:01:40]

Stortingets vedtak til lov om endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.) (Lovvedtak 111 (2019–2020), jf. Innst. 315 L (2019–2020) og Prop. 88 L (2019–2020))