Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte tirsdag den 13. november 2018

Dato: 13.11.2018
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 1 (2018–2019), jf. Innst. 27 L (2018–2019) og Prop. 112 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 6 [14:33:40]

Stortingets vedtak til lov om endringar i stiftelseslova (tilgang til opplysningar i Folkeregisteret) (Lovvedtak 1 (2018–2019), jf. Innst. 27 L (2018–2019) og Prop. 112 L (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.