Stortinget - Møte tirsdag den 2. april 2019

Dato: 02.04.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 49 (2018–2019), jf. Innst. 198 L (2018–2019) og Prop. 37 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 17 [19:48:37]

Stortingets vedtak til lov om endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering) (Lovvedtak 49 (2018–2019), jf. Innst. 198 L (2018–2019) og Prop. 37 L (2018–2019))