Stortinget - Møte torsdag den 19. oktober 2017

Dato: 19.10.2017
President: Olemic Thommessen

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Representanten Geir Jørgen Bekkevold vil fremsette et representantforslag.

Geir Jørgen Bekkevold (KrF) []: På vegne av representantene Olaug V. Bollestad, Steinar Reiten og meg selv har jeg gleden av å fremme et representantforslag om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte.

Presidenten: Representanten Martin Henriksen vil fremsette et representantforslag.

Martin Henriksen (A) []: På vegne av representantene Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg, Nina Sandberg og meg selv vil jeg framsette et representantforslag om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing.

Presidenten: Representanten Lene Vågslid vil fremsette et representantforslag.

Lene Vågslid (A) []: Eg vil på vegner av representantane Jan Bøhler, Maria-Karine Aasen-Svensrud, Hadia Tajik og meg sjølv setje fram eit representantforslag om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Noreg).

Presidenten: Representanten Une Bastholm vil fremsette et representantforslag.

Une Bastholm (MDG) []: På vegne av meg selv vil jeg framsette et representantforslag om avvikling av pelsdyrnæringen.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.