Stortinget - Møte torsdag den 19. oktober 2017

Dato: 19.10.2017
President: Olemic Thommessen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 10.05.