Stortinget - Møte torsdag den 20. oktober 2016

Dato: 20.10.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet 16.09