Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siri Engesæth, Terje Breivik og Ola Elvestuen om å innføre miljøavgifter på fossil plast

Dette dokument

  • Dokument 8:57 S (2015–2016)
  • Dato: 18.02.2016
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
18. februar 2016