Stortinget - Møte mandag den 3. oktober 2016

Dato: 03.10.2016
President: Olemic Thommessen

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl.13.50.