Stortinget - Møte lørdag den 1. oktober 2016

Dato: 01.10.2016

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.16.