Stortinget - Møte torsdag den 15. juni 2017

Dato: 15.06.2017
President: Øyvind Halleraker

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 20.57.