Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Felles ansvar for felles fremtid – Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 6. juni 2017

Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham

leder

ordfører