Stortinget - Møte torsdag den 23. mars 2017

Dato: 23.03.2017
President: Marit Nybakk

Innhold

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.15.