Stortinget - Møte tirsdag den 1. mars 2016 kl. 10

Dato: 01.03.2016
President: Ingjerd Schou

Dagsorden

Møtet hevet kl. 17.44