Stortinget - Møte torsdag den 12. mars 2015 kl. 10

Dato: 12.03.2015
President: Marit Nybakk

Dagsorden

Møtet hevet kl. 13.30.