Stortinget - Møte onsdag den 17. november 2010 kl. 10

Dato: 17.11.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.20.