Stortinget - Møte onsdag den 14. april 2010 kl. 10

Dato: 14.04.2010

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenhengen til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmålene 1 og 2, fra henholdsvis representantene Svein Harberg og Elisabeth Aspaker til kunnskapsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 4, fra representanten Gunnar Gundersen til finansministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 8, fra representanten Jan Tore Sanner til helse- og omsorgsministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 10, fra representanten Bjørn Lødemel til olje- og energiministeren, blir besvart av landbruks- og matministeren på vegne av olje- og energiministeren, som er bortreist.

Spørsmål 11, fra representanten Ketil Solvik-Olsen til olje- og energiministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16