Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19

Til Stortinget
Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 11. februar 2021

Erlend Wiborg

Heidi Nordby Lunde

leder

ordfører