Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2020 – lovsaker

Dette dokument

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 5. desember 2019

Henrik Asheim

Vetle Wang Soleim

leder

ordfører