Innstilling fra næringskomiteen om Lov om forbud mot hold av pelsdyr

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 6. juni 2019

Geir Pollestad

Morten Ørsal Johansen

leder

ordfører