Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om å åpne havet for ungdomsfiske hele året

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 10. november 2016

Geir Pollestad

Oskar J. Grimstad

leder

ordfører