Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Martin Henriksen, Helga Pedersen og Tor Arne Bell Ljunggren om å sikre Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 3. desember 2015

Geir Pollestad

Øyvind Korsberg

leder

ordfører