Representantforslag om å sikre Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge

Dokument 8:132 S (2014-2015), Innst. 110 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helga Pedersen, Martin Henriksen, Tove Karoline Knutsen, Tor Arne Bell Ljunggren Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 03.12.2015 Innst. 110 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Tove Karoline Knutsen, Martin Henriksen, Helga Pedersen og Tor Arne Bell Ljunggren om å sikre Veterinærinstituttets avdelinger innen grønn sektor og havbruk i Nord-Norge.Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til de forslag som ble fremmet dokumentet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2015