Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av bistand til godt styresett og antikorrupsjon i utvalgte samarbeidsland (BERIKTIGET)

Dette dokument

  • Innst. 74 S (2015–2016)
  • Kildedok: Dokument 3:9 (2014–2015)
  • Dato: 24.11.2015
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 24. november 2015

Martin Kolberg

Helge Thorheim

leder

ordfører