Innstilling fra finanskomiteen om endringer i folketrygdloven og i skattelovgivningen mv. (tilpasning til a-ordningen)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 13. mai 2014

Hans Olav Syversen

Sigurd Hille

leder

ordfører