Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i utlendingsloven (behandling av omgjøringsanmodninger)

Dette dokument

  • Innst. 124 L (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 180 L (2012–2013)
  • Dato: 11.02.2014
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 8

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. februar 2014

Helge André Njåstad

Eirik Sivertsen

leder

ordfører