Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet 2011

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 13. desember 2011

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører