7.7 Kap. 335 Pressestøtte

7.7.1 Post 71 Produksjonstilskudd

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet ønsker å fjerne pressestøtten. Disse medlemmer betrakter revidert nasjonalbudsjett som en revisjon som skal justere for nye forhold som har oppstått siden budsjettet for 2010 ble vedtatt.

Disse medlemmer tar ikke omkamper nå, men viser til sitt alternative budsjett for 2010, og vil gjøre nye vurderinger rundt temaet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2011 i tråd med partiets politikk.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til sitt forslag i statsbudsjettet for 2010 hvor Høyre reduserte pressestøtten og følger opp dette i revidert nasjonalbudsjett.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 50 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

335

Pressestøtte

71

Produksjonstilskudd, nedsettes med

50 000 000

fra kr 272 914 000 til kr 222 914 000»