18.13 Kap. 5445 Statsbygg

18.13.1 Post 30 (NY) Salg av eiendom

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at regjeringen ikke har budsjettert med salg av eiendom innenfor Statsbyggs portefølje. Disse medlemmer mener det er fullt mulig for Statsbygg å realisere noe av sin eiendomsmasse og legger til grunn at det kan selges eiendommer for 200 mill. kroner.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 200 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5445

Statsbygg

30

(NY) Salg av eiendom, bevilges med

200 000 000»