17.7.1 Post 1 (Ny) Gebyrinntekter tinglysing, borettslag

17.7.1.1 Sammendrag

Som følge av at ansvaret for tinglysningen overføres fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet foreslås det å overføre 51,76 mill. kroner fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet. Det foreslås bevilget 51,76 mill. kroner under et nytt kap. 4465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 1 Gebyrinntekter tinglysing, borettslag under Miljøverndepartementet.

17.7.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

17.7.2 Post 2 (Ny) Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom

17.7.2.1 Sammendrag

Som følge av at ansvaret for tinglysningen overføres fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet foreslås det en overføring fra Justisdepartementet til Miljøverndepartementet på 928,8 mill. kroner. I tillegg anslås inntektene nå å bli 22 mill. kroner høyere enn i saldert budsjett. Det foreslås derfor en bevilgning på 950,8 mill. kroner under et nytt kap. 4465 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 2 Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom under Miljøverndepartementet.

17.7.2.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.