Andreassen, Reidun

Andreassen, Reidun (1936-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Østfold 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 73 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter