Bakke, Hallvard

Bakke, Hallvard (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Hordaland 1993-1997
Ansiennitet:
20 år, 69 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter