Prestegård, Gunnar

Prestegård, Gunnar (1935-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1989-1993
Ansiennitet:
1 år, 54 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter