Varsi, Turid Dørumsgaard

Varsi, Turid Dørumsgaard (1938-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Telemark 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 03.06.1938 i Tinn, Telemark
  • Dotter av bibliotekdirektør Anders Andreassen (1909-1973) og bibliotekar Aase Dørumsgaard (1910-1988)

Stortingsperiodar

  • Representant nr 2 for Telemark, 1977 - 1981, A.

Medlemskap i presidentskapet

  • 1977-81

    Varasekretær, Stortinget, 28.04.1980 - 30.09.1981

Medlemskap i stortingskomitear

  • 1977-81

    Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
    Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjonar

  • 1981-85

    Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1981 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Student (reallinje) 1958
  • Instruktør- og dommereksamen for henholdsvis friidrett og ski 1961-1965
  • Lærerskoleeksamen (almennlærer) Sagene, Oslo 1962
  • Kurs for skolebibliotekarer 1963
  • Kurs for utdannelse av deltidsbibliotekarer ved Statens bibliotekskole, Statens bibliotektilsyn og Telemark fylkesbibliotek 1965-1971
  • Eksamen i spesialpedagogikk ved Telemark distriktshøgskole 1972
  • Eksamen i læremiddelpedagogikk ved Bergen lærerskole 1975
  • Stipendreiser til Danmark for å studere skolebibliotek og læremidler 1975, 1976
  • Eksamen i norsk ved Stavanger lærerskole 1982
  • Kurs i skoleledelse, skoleutvikling og dataprogramvare-utvikling 1984-1989

Yrke

  • Lærer i Polmak 1958-1959
  • Lærer i Skipagurra 1959-1960
  • Lærer ved Høydalsmo barne- og ungdomsskole i Tokke 1962-1966, 1986-2003
  • Deltidsbibliotekar ved Høydalsmo kombinasjonsbibliotek 1964-1977
  • Bokanmelder i Bok og Bibliotek 1964-1969
  • Inspektør ved Høydalsmo barne- og ungdomsskole i Tokke 1966-1968
  • Rådgiver ved Høydalsmo barne- og ungdomsskole i Tokke 1969-1971
  • Arrangerte kurs og foreleste om skolebiblioteker og organisering av læremidler for skuledirektøren i Telemark 1972-1975
  • Pedagogisk sekretær ved Tokke skolekontor 1976-1982
  • Pedagogisk veileder ved Stavanger skolekontor 1981-1984
  • Lærer ved Eik barneskole, Tokke 1984-1985
  • Rektor ved Høydalsmo barne- og ungdomsskole i Tokke 1985-1986

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Tokke kommunestyre 1971-1975
  • Varamedlem Tokke formannskap 1995-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

  • Varamedlem fylkesting, Telemark 1975-1977

Offentlege verv

  • Medlem Bibliotekstyret 1964-1965
  • Medlem Opplysningsrådet 1964-1965
  • Formann Ungdoms- og idrettsnemnda, Tokke 1964-1972
  • Formann Voksenopplæringsnemnda 1968-1971
  • Nestformann Skolestyret 1972-1976
  • Medlem Kulturstyret 1972-1975, varamedlem 1976-1980
  • Medlem Studienemnda 1972-1976, formann 1976-1980 (permisjon fra 1978)
  • Varamedlem Ungdoms- og idrettsnemnda 1972-1976
  • Medlem Styret og byggekomiteen for Pedagogisk-psykologisk distriktskontor for Vest-Telemark 1972-1977
  • Varamedlem Fylkeskulturstyret 1976-1978
  • Medlem Det regionale høgskolestyret for Telemark 1976-1977, formann 1977-1978
  • Formann Utvalget til utredning av fremtidig utbygging av studieplasser for høyere utdanning i fylket 1976-1977
  • Medlem Styret for Telemark fylkesbibliotek 1976-1978
  • Sekretær Barnehagenemnda 1976-1980 (permisjon fra 1978)
  • Leder Myklevollutvalget 1981-1986
  • Varamedlem Statens idrettsråd 1981-1984
  • Medlem Utvalg til å vurdere nærradiospørsmål 1981-1982
  • Medlem Representantskapet for Norgeskreditt 1986-1991
  • Medlem Teknisk hovedutvalg, Tokke 1995-2003
  • Varamedlem Representantskapet for Krisesenteret i Telemark 1995-1999
  • Lekdommer Vest-Telemark herredsrett 1995-2007
  • Varamedlem Representantskapet for Vest-Telemark kraftlag 1995-1999
  • Medlem Skatteutvalget, Tokke 1995-2007
  • Varamedlem Styret for Renovest DA, Vest-Telemark 1998-2003
  • Varamedlem Administrasjonsutvalget, Tokke 1999-2003
  • Varamedlem kultur- og oppvekstutvalget 2003-2004, medlem 2004-2007

Tillitsverv i parti

  • Sekretær Høydalsmo arbeiderlag 1968-1970, 1995-1999
  • Formann og studieleder Høydalsmo arbeiderlags kvinnegruppe 1969-1974
  • Medlem Styret for Tokke Arbeiderparti 1969, 1976-1978, 1996-1998
  • Nestformann Telemark DNAs kvinneutvalg 1970-1971, formann 1976-1978
  • Medlem Styret for Telemark DNA 1976-1978
  • Medlem DNAs utvalg for ungdom, idrett og friluftsliv 1977-1979
  • Medlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1977-1978
  • Medlem DNAs utvalg for undervisning 1978-1980
  • Medlem DNAs mediautvalg 1982-1984
  • Nestformann Tokke Arbeiderparti 1985-1986, sekretær 1996-1997
  • Gruppesekretær Arbeiderpartiets kommunestyregruppe i Tokke 1995-2003

Tillitsverv i organisasjonar

  • Formann Høydalsmo idrettslag 1963-1965, nestformann 1965-1966
  • Medlem Styret i Tokke lærerlag 1964-1965
  • Vararepresentant Landsstyret i Norske deltidsbibliotekers yrkeslag 1965-1972 (senere styremedlem)
  • Medlem Styret i Skolenes Landsforbund, Stavanger avdeling 1982-1984
  • Sekretær Styret for Skolenes Landsforbund, Stavanger avdeling 1982-1984
  • Medlem Landsstyret for Skolebibliotekarforeningen i Norge 1983-1989
  • Medlem Styret i Skolenes Landsforbund, Telemark fylkeslag 1985-1988
  • Nestformann Skolebibliotekarforeningen i Norge 1986-1987
  • Medlem Styret i Norges Handikapforbund, Telemark 1998-2003
  • Medlem Utdanningsforbundets pensjoniststyre, Telemark frå 2004

Litteratur

  • Skolebibliotekets funksjon i grunnskolen, Bergen 1974-75
  • Varsi, Turid Dørumsgaard: Skolebiblioteket som læremiddel, Bergen 1975